وبلاگ نیرو

آخرین اخبار
سامانه هوشمند الکتروپارت – کشاورزی مکانیزه

سامانه هوشمند الکتروپارت – کشاورزی مکانیزه

۱۳۹۷-۱۱-۰۷

سامانه هوشمند الکتروپارت سامانه مدیریت اتوماسیون کشاورزی و سایر صنایع بصورت مکانیزه  • سامانه هوشمند الکترو پارت ، در زمینه های اتوماسیون کشاورزی، گلخانه های هوشمند، دامداری مکانیزه و هوشمند سازی صنعت کشاورزی و سایر صنایع استفاده می باشد.

  • یکی از ویژگی های بارز سامانه هوشمند الکتروپارت، اپلیکیشن (نرم افزار) هوشمند آن است که با استفاده از این نوع اپلیکیشن (نرم افزار) میتوانید تمامی عوامل وابسته با کسب و کار خود را کنترل و مدیریت نمایید.
  • این سامانه با قابلیت طراحی ویژه ای که دارد میتواند کسب و کار شما دگرگون کرده و تمامی عوامل وابسته به کشاورزی مکانیزه، هوشمندسازی گلخانه ها، دامداری و دامپروری و سایر صنایع مختلف که قصد دارند از حالت سنتی به روشی هوشمند و مکانیزه روی آورند را سازماندهی نماید.
نویسنده: