تابلو موتور خانه

مشاهده
تابلو موتور خانه جمعه بازار


تابلو موتور خانه جمعه بازار مشهد، طراحی شده توسط هنرآموزان شرکت الکترو پارت

طراحی

این تابلو کنترل کننده موتورخانه بلوار میامی جهت آبیاری سیستم فضای سبز، کنترل کننده آبنما، سیستم روشنایی پارک و برق رسانی به تابلوهای فرعی
این تابلو جایگیزن تابلو قدیمی شد و باعث جلوگیری از خرابی موتورها و نوسانات برق شد