تابلو برق آبنما

تابلو برق آبنما و موزیکال میدان جانباز مشهد

تابلو برق آبنما موزیکال میدان جانباز مشهد یکی دیگر از دستاوردهای شرکت الکترو پارت میباشد که به کمک مهندسان این شرکت طراحی گردیده است.

کاملا بومی

تابلو آبنماهای حض های سمت مجتمع پاژ جهت رقص آب بوسیله درایوهای ۲٫۲ کیلو وات استفاده شده و از یک پمپ تا سه پمپ داخل هر حوض را کنترل می کند.