سیستم کنترل هوشمند آب مزرعه

سیستم کنترل هوشمند آب مزرعه

سیستم کنترل هوشمند آب مزرعه ای در گلبهار است که مجموعه زراعی، باغی، گاوداری، پرورش ماهی، مرغداری را کنترل می کند از زمانی که این سیستم برای این مجموعه نصب شده است، مسائلی از قبیل خرابی یا سوختگی پمپ ها، ترکیدگی لوله ها یا خرابی در اثر خطای انسانی را از بین بده است.

طراحی و توسعه

ساختار طراحی ای تابلو هوشمند این امکان را برای شما فراهم میسازد تا علاوه بر قابلیت های ذکر شده، با هزینه اندک سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور را داشته باشد.